Statistics and information for eximbank.com.vn

eximbank.com.vn eximbank.com.vn eximbank.com.vn/homeJanuary 01, 2019
Last Updated

251 Thousand
Visits/Month
All sources: desktop and mobile
01:38 min. Visit Duration
2.03 Pages per a Visit
64.69% Bounce Rate
We estimate summary traffic for eximbank.com.vn as 251 Thousand visits per month.
The users' engagement: Pages per Visit: 2.03, Average Visit Duration: 01:38 minutes, Bounce Rate: 64.69%.

Most eximbank.com.vn users live in Viet Nam - 97.0%, United States of America - 1.2%.
35.9% of users visit eximbank.com.vn from a search engine, while 4.1% via a hyperlink, and 60.0% come directly - i.e. type the url or use a bookmark.


Traffic from Organic Search, worldwide

Keyword   Position Traffic to the site Number of searches
quy dinh chu tai khoan doanh nghiep 1 480 1500
ngân hàng eximbank 1 0 0
eximbank chi nhanh ho van hue 1 790 2500
ty gia eximbank 1 0 0
eximbank banking 1 0 0
trung bình động mũ 2 43 310
chuyen tien nhanh lien ngan hang 3 54 550
mau phieu dieu tra y kien khach hang tai nha hang 4 65 940
công thức tính lãi suất 5 19000 350000
ma so thẻ ngân hang viet nam khi dung o nuoc ngoai 5 75 1400
hội sở là gì 5 29 530
exim bank exchange rate 5 23 420
cách chuyển tiền trong tài khoản vcb sang tài khảo khác khi không có thẻ và cmt 6 2 360
ty gia hom nay 6 1000 140000
tỷ giá đô úc 6 0 0
diem chinh trong thanh toan quoc te 7 13 1800
ty gia vietcombank 7 0 0
ty gia ngoai te o cong hoa sec 7 0 0
thẻ jcb 7 0 0
pos quet the 8 5 800
mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán viên 8 9 1200
mã bưu điện thẻ mastercard bidv 8 1 160
ti gia dola 8 0 100
swifecode của việt nam 9 12 1700
onepay và 123pay 10 2 350
dùng trustcard kích hoạt paypal 10 1 140
chi.lau.panh 10 0 0
icare mobivi 10 6 830
chuyen khoan qua atm khac ngan hang duoc khong 10 7 1000
mastercard không thanh toán được online 10 3 490

Main       Privacy Policy       Contact